Veloitus

Palkkiot ja maksut

Tälle sivulle olemme koonneet tietoa asianajopalveluiden veloituksista. Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä.

Palkkion määräytyminen

Asianajopalkkioiden määräämisperusteiden mukaan asianajajan palkkio määräytyy toimeksiannon vaatiman työn perusteella. Lisäksi voidaan ottaa huomioon tehtävän vaikeusaste sekä kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys.

Palkkio määräytyy toimeksiannon vaatiman työn perusteella. Osalle tyypillisistä toimenpiteistä on hinnastossamme määritelty kiinteä hinta.

Hinnoittelumme vastaa suuruudeltaan toimialan tavanomaista tasoa Mikkelin talousalueella. Voimassa oleva hinnastomme on nähtävillä toimistossamme. Asiakkaan halutessa voimme esittää toimeksiannon alussa kustannusarvion, josta käy ilmi, millaisia kustannuksia toimeksiannon hoitamisesta aiheutuu.

Kartoitamme aina yksityisasiakkaan mahdollisuuden saada vakuutusyhtiönsä kautta oikeusturvaedun kulloiseenkin asiaan tai mahdollisuuden saada valtion varoista maksettavaa oikeusapua.

Oikeusturvavakuutus

Tavanomaisiin koti- ja yritysvakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus. Kun asiassa on edellytyksiä käyttää esimerkiksi tällaisiin vakuutuksiin liittyvää oikeusturvaetua, selvitämme tämän mahdollisuuden puolestanne ja toimitamme vakuutusyhtiöllenne asiaan kuuluvat hakemukset liiteasiakirjoineen. Tyypillisessä kotivakuutuksen oikeusturvaedussa vakuutuksenottajan omavastuuosuus on 15 % asianajolaskusta, kuitenkin vähintään noin 170–200 euroa.

Oikeusturvavakuutus soveltuu useimpiin juttuihin, joissa yksi osapuoli on esittänyt vaatimuksia, jotka toinen osapuoli on kiistänyt.

Oikeusapu

Yksityishenkilöiden on tuloistaan ja varallisuudestaan riippuen mahdollista hakea oikeusapua, jolloin valtio maksaa oikeusavun saajan käyttämän yksityisen oikeusavustajan palkkiosta 100–25 %. Tarvittaessa selvitämme aina, onko asiakkaalla oikeus saada oikeusapua. Lisäksi haemme oikeusapua puolestanne tai avustamme sen hakemisessa. Lisätietoa oikeusavusta on oikeusapuhallinnon sivustolla.

Monissa tapauksissa rikoksen uhri eli asianomistaja on oikeutettu valtion kustantamaan asianajajaan riippumatta tuloistaan tai varallisuudestaan. Samoin rikoksesta epäilty tai syytetty saattaa tietyissä asioissa olla oikeutettu puolustajaan valtion varoista.